Депозитарна установа


ТОВ «ФІРМА« МОТОР -ДІЛЕР» є ліцензованою депозитарною установою та діє на підставі Ліцензії серії АЕ 263301, виданої 10.09.2013 р НК ЦПФР.

 

Депозитарна установа надає весь комплекс послуг, згідно з українським законодавством:

відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах;
зберігання цінних паперів;
інші депозитарні операції, віднесені законодавством до депозитарної діяльності депозитарної установи.

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи1.pdf [585,8 Kb] (cкачиваний: 98)

 

 

Додаток до Положенняdodatki.pdf [1,37 Mb] (cкачиваний: 3)

 

Порядок виплати доходів PoryadokViplatiDohodov.pdf [128,33 Kb] (cкачиваний: 7)

 

Інформація для кліентів Informacya-dlya-klyentv.pdf [161,43 Kb] (cкачиваний: 118)

ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

Враховуючи вимоги Закону України «Про депозитарну систему України», Вимоги до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013р. №1412 зі змінами затвердженими Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014р. №807),

повідомляємо:

Депонентам, які уклали договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем цінних паперів до 12.10.2013р., необхідно звернутися до депозитарної установи для здійснення дій щодо укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах у строк до 12.10.2014 р.

 

Депонентам, які уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою до 05.08.2014р., необхідно звернутися до депозитарної установи для здійснення дій щодо приведення договору у відповідність до діючого законодавства у строк до 05.01.2015 р.


ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

У зв’язку з набранням чинності 12.09.2014 р. Рішення НКЦПФР від 02.07.2014 №854, яким вносяться зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності в частині виплати доходів за цінними паперами, а також враховуючи вимоги Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженного рішенням НКЦПФР від 22.01.2014р. №47,

 

02.12.2014 р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція.

 

У зв’язку з набранням чинності 19.12.2014р. Рішення НКЦПФР від 11.11.2014 №1512 «Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»,

 

19.03.2015 р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція.

 

На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 25.11.2014 №1575 «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності»», РішенняНКЦПФР від 21.04.2015р. №566 «Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 30.07.2013р. №1331»,

 

07.07.2015р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція.

Інформаційне повідомлення клієнтам депозитарної установи 09.10.2015р. povidomlennya.pdf [24,72 Kb] (cкачиваний: 15)

 

На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 27.10.2015 №1772 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності«, Стандарту ПАРД «Порядок закриття рахунків в цінних паперах, на яких не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, за ініціативою депозитарної установи», схваленого Рішенням НКЦПФР від 01.12.2015р. №2001, Стандарту ПАРД «Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства», погодженого Рішенням НКЦПФР від 20.01.2015р. №32, Рішення №282 від 15.03.2016р. «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності,

 

06.05.2016р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція

ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

У зв’язку з приведенням форм вхідних документів депозитарної установи у відповідність до вимог Рішення НКЦПФР від 27.10.2015 №1772 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності»,

 

03.06.2016 р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція.

ДО УВАГИ ЕМІТЕНТІВ!

27.05.2016 року набрало чинності Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Рішення) від 12.04.2016 року №391 «Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів». Рішенням передбачено, що виплата дивідендів власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, здійснюється депозитарною установою в порядку та на умовах, визначених таким договором.

 

Депозитарна установа ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» звертається до емітентів, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів (про відкриття рахунків у цінних паперах особам, які є власниками згідно реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату припинення ведення реєстру) з пропозицією внесення змін до умов договору.

ДО УВАГИ ЕМІТЕНТІВ!

На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 12.04.2016 року №390 «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо виплати доходів), Рішення НКЦПФР від 12.04.2016 року №391 «Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів» та Стандарту ПАРД «Щодо встановлення депозитарними установами особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця», затвердженого рішенням Ради ПАРД від 06.04.2016 року, Протокол №5 (погоджений Рішенням НКЦПФР від 28.04.2016 року №518)

 

25.11.2016 були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція.

 

Шановні акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль»!

Депозитарна установа ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» повідомляє клієнтів про здійснення виплати дивідендів за акціями АТ «Райффайзен Банк Аваль» з 25.05.2017р. Виплата дивідендів здійснюється згідно Правил виплати доходів за цінними паперами клієнтам депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР». Для отримання належних дивідендів, депонентам, на рахунку у цінних паперах яких обліковуються акції АТ «Райффайзен Банк Аваль», необхідно звернутися до депозитарної установи з заявою в якій надані банківські реквізити для перерахування дивідендів.

Дата розміщення повідомлення: 29.05.2017р.

 

ДО УВАГИ ЕМІТЕНТІВ!

На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 07.03.2017р. №148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», 12.07.2017р були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція.

Дата розміщення повідомлення: 13.07.2017р.

 

ШАНОВНИЙ   ДЕПОНЕНТ!

Депозитарна установа ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи №263301 від 10.09.2013р.) на виконання вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» (надалі- Рішення), доводить до Вашого відома інформацію про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладених депонентами до набрання чинності вказаним Рішенням (до 18.04.2017 року).

Для вчинення дій щодо приведення договорів у відповідність до Рішення, депонентам пропонуємо звернутись до депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, каб. 212.

Дата розміщення повідомлення: 17.08.2017р.

 

ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ!

На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 11.05.2017р. №286 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності», 29.09.2017р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція.
Дата розміщення повідомлення: 02.10.2017р.

 

Шановні акціонери ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»!

Депозитарна установа ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» повідомляє клієнтів про здійснення виплати дивідендів за акціями ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» з 26.10.2017р. Виплата дивідендів здійснюється згідно Правил виплати доходів за цінними паперами клієнтам депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР». Для отримання належних дивідендів, депонентам, на рахунку у цінних паперах яких обліковуються акції ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», необхідно звернутися до депозитарної установи з заявою в якій надані банківські реквізити для перерахування дивідендів.
Дата розміщення повідомлення: 30.10.2017р.

ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 14.09.2017р. №692 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо питань корпоративного управління в акціонерних товариствах)», 22.01.2018р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція.
Дата розміщення повідомлення: 23.01.2018р.

ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 21.12.2017р. №914 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності», 27.04.2018р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та затверджена нова його редакція.
Дата розміщення повідомлення: 02.05.2018р.

До уваги клієнтів!

Повідомляємо, що 23.04.2018 року на виконання ухвали Шевченківського районного суду у м. Києві від 20.04.2018 року накладено обмеження щодо цінних паперів АТ «МОТОР СІЧ» (ЄДРПОУ 14307794, ISIN UA4000143135), а саме – заборонено вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ЗТР»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (код за ЄДРПОУ 00213428, місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3) надалі – ПрАТ «ЗТР», направило, через депозитарну систему України, повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Копію вказаного повідомлення акціонери ПрАТ «ЗТР» можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» – 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, каб. 212; контактний телефон (061) 720-48-63; графік роботи: понеділок – п’ятниця з 08:00 до 17:00, обідня перерва з 11:30 до 12:30.
Копію повідомлення також розміщено на сайті Центрального депозитарію – ПАТ «НДУ», звертайтеся за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2019/Повідомлення%20акціонерам_2019.pdf
Дата розміщення повідомлення: 05.03.2019

Телефон для довідок: (061) 720-48-63, 720-42-16.