Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ – 24513000)  здійснює професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами та депозитарну діяльність депозитарної установи

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» є учасником саморегулівних організацій професійних учасників ринків капіталу Асоціації ПАРД  та  Асоціації “Українські Фондові Торговці”

Виконавчий орган – директор Дунаєнко Надія Сергіївна

НОВИНИ КОМПАНІЇ 

01 липня 2023

CRS (Common Reporting Standart) – Загальний стандарт звітності

«Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) або Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (далі − Загальний стандарт звітності CRS або Стандарт CRS) – це міжнародний стандарт, схвалений Радою ОЕСР 15 липня 2014 року, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями- партнерами з обміну в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (далі – Багатостороння угода CRS).
У зв’язку із приєднанням України до Багатосторонньої угоди CRS та набранням 28.04.2023 чинності Закону України від 20.03.2023 №2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки», ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (далі – Товариство) як фінансовий агент зобов’язаний здійснювати заходи належної комплексної перевірки (due diligence) фінансових рахунків клієнтів та серед власників рахунків (у певних випадках і серед їх контролюючих осіб) виявляти осіб, які є податковими резидентами інших підзвітних юрисдикцій – партнерів з обміну інформацією. Інформація про такі рахунки у вигляді звіту про підзвітні рахунки подається до Державної податкової служби України.
З 1 липня 2023 року Закон 2970-ІХ вимагає від підзвітних фінансових установ України застосовувати заходи належної перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи є рахунки підзвітними. Якщо рахунок є підзвітним, фінансова установа зобов’язана включити відомості про рахунок до звіту про підзвітні рахунки та подати цей звіт до Державної податкової служби України.
Отже, з метою забезпечення проведення належної комплексної перевірки, Товариству потрібно визначати резидентство усіх клієнтів, незалежно від того, чи є вони резидентами країн, включених до переліку підзвітних юрисдикцій CRS.
Більш детальну інформацію щодо питань CRS Ви можете знайти на наступних сайтах:
https://tax.gov.ua
https://www.mof.gov.ua
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
Додатково ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» повідомляє, що Товариство не має права надавати Вам податкові консультації у тому числі щодо визначення Вашого статусу для цілей оподаткування. Закликаємо Клієнтів/Депонентів уважно вивчити інформацію щодо своєї податкової резидентності та у випадку виникнення питань звертатись до своїх податкових консультантів.
Таким чином, при встановленні ділових відносин, відкритті рахунків та під час актуалізації даних, клієнти/депоненти Товариства зобов’язані заповнювати документи самостійної оцінки Загального стандарту звітності CRS (розміщені у розділі «Документи»)

===================================================

11.04.2022 
ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»  надає  клієнтам послуги з придбання військових облігацій 

===================================================

25.02.2022       
Щодо роботи у воєнний час
ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» продовжує обслуговування клієнтів на час воєнного стану в Україні у штатному режимі та робить все можливе для надійного та безперебійного  обслуговування своїх клієнтів.
За всіма питаннями щодо інвестування у фінансові інструменти та щодо депозитарного обслуговування ви можете звертатися до наших  спеціалістів за телефонами  (061)720-44-42, (061) 720-48-57, (067) 614-75-59, (067) 614-75-64 або на електрону адресу info@motor-diler.com.ua 
================================================================

12.03.2020   
Щодо роботи у період карантину
ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» продовжує обслуговування клієнтів у період дії надзвичайної ситуації в Україні, що була введена через пандемію коронавірусу, у штатному режимі за попередньою реєстрацією за телефонами або за допомогою засобів електронного зв’язку.
За телефонами (061)720-44-42, (061) 720-48-57, (067) 614-75-59, (067)614-75-64
нашими співробітниками будуть надаватись усні консультації з питань обслуговування клієнтів.
ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» просить з розумінням та відповідальністю поставитись до питання захисту від ризику зараження наших співробітників, тому наполягає при відвідуванні нашої компанії використовувати маски для обличчя та гумові рукавиці.
Наголошуємо, що обсяг і якість послуг, які надаються нашим клієнтам та партнерам, залишаться на високому рівні.
За додатковою інформацією прохання звертатися телефоном +38 (061)720-44-42, (067) 614-75-59 або електронною поштою info@motor-diler.com.ua

===================================================

Інформація щодо фінансових послуг, які надаються ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»

На виконання ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» надає клієнтам наступну інформацію:
І. Фінансові послуги, що надаються клієнтуТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР надає наступні фінансові послуги: брокерська діяльність.Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання фінансових послуг зазначається в проекті відповідного договоруІІ. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР Товариством додаткові фінансові послуги не надаються.ІІІ. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:Податок на доходи фізичних осіб

Оподаткування інвестиційного прибутку платника податку – фізичної особи регулюється п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), відповідно до пп. 170.2.2 якого інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 – 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу (крім операцій з деривативами). Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу). Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою 18 %, визначеною пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті (пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ). Наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2011 № 1484 та рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2011 № 1689 затверджено Методику визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента. При застосуванні платником податку норм пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ податковий агент – професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об’єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів. Як документальне підтвердження витрат платником податку повинні бути надані оригінали або належно оформлені копії первинних документів, на підставі яких платник податку здійснив відповідні витрати, а також документів, що підтверджують факт переходу права власності платника податку на відповідні пакети цінних паперів, факт та суму сплати відповідних витрат. Крім того, у разі якщо цінні папери були придбані платником податку за участю іншого торговця цінними паперами, як витрати за проданими цінними паперами податковим агентом приймаються за заявою платника податку підтверджені документально витрати за договором купівлі цінних паперів за участю такого торговця цінними паперами, якщо раніше вони не були враховані іншим податковим агентом, що підтверджується довідкою довільної форми торговця цінними паперами, за участю якого цінні папери були придбані, підписаною його керівником та скріпленою печаткою. Відповідно до п. 2.22. Методики визначення інвестиційного прибутку податковий агент щокварталу подає у встановленому порядку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку. Податковий агент щороку до кінця січня року, що настає за звітним податковим роком, надає платнику податку довідку про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб за формою, встановленою у додатку до цієї Методики. За результатами звітного податкового року довідка не видається, якщо вона була надана платнику податку у зв’язку з виконанням або розірванням до кінця звітного податкового року договору, укладеного податковим агентом з таким платником податку. Довідка надається для пред’явлення органу державної податкової служби за податковою адресою платника податку з метою визначення загального інвестиційного прибутку та податку з нього у річній податковій декларації. Згідно з пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ запровадження обов’язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту. Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат (пп. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).

Військовий збір

Пунктом 16-1 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України передбачено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір. Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 ПКУ, а саме:

– фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

– фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

– податковий агент.

Відповідно до пп. 1.2 пункту 16-1 об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 ПКУ:

– загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

– доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

– іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Згідно пп. 164.2.9 пункту 164.2 статті 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах. Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 ПКУ. Тому оподаткуванню військовим збором підлягають наступні види доходів, що не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб:

– сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов’язання Національного банку України (пп. 165.1.2);

– дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18);

– інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти (пп. 165.1.52).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ, за ставкою 1,5% від бази оподаткування, визначеної пп. 1.2 пункту 16-1. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу:

– податковий агент – для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні;

– платник податку – для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов’язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

ІV. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Внаслідок дострокового припинення дії Договору та/або разового замовлення, Товариство та клієнт зобов’язуються провести взаємні розрахунки. Порядок проведення взаємних розрахунків зазначено в проекті відповідного договору, який надається Товариством клієнту до його укладання.

V. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Механізм захисту прав споживачів – фізичних осіб передбачений Законом України «Про захист прав споживачів». Спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числі шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори підлягають врегулюванню судом на території України згідно законодавства України.

VІ. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30

Телефон «гарячої лінії»: (044) 280-28-26

E-mail: info@nssmc.gov.ua

Web-сайт: www.nssmc.gov.ua

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174

Телефон: (044) 528-92-36

Телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-05

E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua

Web-сайт: www.dsiu.gov.ua

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві

Адреса: 04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А

тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

E-mail: mkyiv_zah@ukr.net

VІІ. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

Товариство надає власні фінансові послуги.