Торгівля фінансовими інструментами


ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» – ліцензована інвестиційна фірма, яка здійснює професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами  з 1996 року на підставі ліцензій, виданих НК ЦПФР:

– Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294581 від 18.11.2014 “Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність”

– Рішення НКЦПФР № 449 від 19.04.2016 “Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність”

– Рішення НКЦПФР №395 від 19.06.2018 “Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів”

Наші послуги:

– операції з купівлі-продажу та управління фінансовими інструментами (у тому числі ОВДП);

– консультації з питань інвестування у фінансові інструменти

Положення про провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (розміщено 31.08.2021)

================================================================
ВІЙСЬКОВІ ОБЛІГАЦІЇ УКРАЇНИ

Військові облігації є борговими цінними паперами держави. Емітентом військових облігацій є держава в особі Міністерстві фінансів України.  Кошти від розміщення (продажу) військових облігацій спрямовуються на фінансування Збройних сил України та забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану.

Держава гарантує власникам військових облігацій виплату їх номінальної вартості та доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Розміщення (продаж) військових облігацій на первинному ринку здійснюється на аукціонах серед первинних дилерів, якими є банки, в тому числі державні, фінансові установи та інвестиційні фонди за щотижневими графіками.

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» як брокер надає своїм клієнтам послуги з придбання військових облігацій на вторинному ринку.

Клієнту надається можливість самостійно (з урахуванням рекомендацій брокера й розрахунку витрат Клієнта  та його  майбутніх доходів) обрати мінімальний обсяг купівлі військових облігацій.

Податки на доходи фізичних осіб від операцій з військових облігацій в розмірі 18%  та військовий збір у розмірі 1,5% не стягуються.

Комісійна винагорода брокера включає лише його прямі витрати при придбанні ним для Клієнта військових облігацій на оплату послуг Розрахункового центру та  фондової біржі.

Для придбання військових облігацій Клієнту потрібно виконати наступні кроки:

1.Звернутися до брокера за наданням послуги з купівлі військових облігацій за телефонами (061)720-44-42, (061) 720-48-57, (067) 614-75-59).

2. Відкрити рахунок в цінних паперах в депозитарній установі (за необхідністю)  (консультації за телефонами (061) 720-48-63, (067) 614-75-64).

3. Укласти Генеральний Договір  (редакція з 01.01.2024) (редакція з 05.04.2022 по 31.12.2023  Генеральний Договір)  шляхом  підписанням його індивідуальної частини:

– індивідуальна частина для юридичних осіб (редакція з 01.01.2024)

– індивідуальна частина для юридичних осіб (редакція з 05.04.2022 по 31.12.2023)

або

– індивідуальна частина для фізичних осіб (редакція з 01.01.2024)

– індивідуальна частина для фізичних осіб  (редакція з 05.04.2022 по 31.12.2023)

4. Внести суму грошових коштів на рахунок брокера.

5. Отримати виписку з рахунку в цінних паперах.

Послуги  надаються Клієнту після проходження ним спрощеної процедури ідентифікації та верифікації засобами мобільного зв’язку та/або електронної пошти. Перевірка джерел походження коштів Клієнта не здійснюється.

================================================================

Щодо виконанння Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)

(розміщено 13.10.2020)

English version of the message

Questionnaire of an individual

Questionnaire of a legal entity

Шановний Клієнте!

Інформуємо Вас про те, що в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA), яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)» № 229-IX від 29.10.2019, ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (як фінансовий агент за законодавством України) зобов’язано звітувати стосовно кожного американського підзвітного рахунку та рахунків визначених фінансових установ компетентному органу України (Міністерству фінансів України або його уповноваженому представнику – центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику).

З метою перевірки/підтвердження або спростування наявності статусу власника підзвітного рахунку у клієнта ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та, керуючись п. 69.8.2. ст. 69 Податкового кодексу України (далі – ПКУ),  просимо Вас надати заповнені анкети (анкета для фізичних осіб та анкета для юридичних осіб) за наступні періоди (окремо за кожний період), але не раніше дати встановлення Вами ділових відносин з ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»:

  • станом на 31.12.2014 р.,
  • станом на 31.12.2015 р.,
  • станом на 31.12.2016 р.,
  • станом на 31.12.2017 р.,
  • станом на 31.12.2018 р.,
  • станом на 31.12.2019 р.,

Анкети  необхідно надіслати в паперовому або в електронному вигляді, на адресу ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР».

69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21

info@motor-diler.com.ua

Звертаємо Вашу увагу на те, що нормами п. 69.8.2. ст.  69  ПКУ передбачене наступне:

На вимогу фінансового агента власники фінансових рахунків зобов’язані надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору.

У випадку ненадання Вами вказаних анкет ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» буде змушене самостійно визначити Ваш статус податкового резиденства на підставі інформації, якою воно володіє та, за необхідності, звітувати стосовно Ваших підзвітних рахунків.

Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» не надає податкові консультації з питань виконання вимог FATCA. Додаткову інформацію про вимоги Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» Ви можете отримати на сайті Податкового управління США (IRS) http://www.irs.gov.

В свою чергу повідомляємо, що у випадку ненадання з Вашої сторони необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації чи невиконання інших вимог FATCA, компетентними органами (установами) України/США  можливо здійснення заходів щодо забезпечення процедури утримання/стягнення «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30%  з будь-якого платежу, який підлягає утриманню з американського джерела, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США/іншого уповноваженого органу