Торговець цінними паперами


ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» – ліцензований торговець цінними паперами, який здійснює повний комплекс послуг на фондовому ринку України з 1996 року на підставі ліцензій, виданих НК ЦПФР:

– серія АЕ №294581 від 17.11.2014 року – дилерська діяльність;
– Рішення НК ЦПФР від 19.04.2016 року № 449 – брокерська діяльність.

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» отримало Генеральну ліцензію НБУ від 04.12.2005 року № 174 на здійснення валютних операцій.
Товариство є учасником саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку:

– з 2009 року – член Асоціації “Українські Фондові Торговці”;
– з 2013 року – член Асоціації ПАРД.

Наші послуги:

– купівля / продаж цінних паперів;
– консультації з цінних паперів.

Щодо виконанння Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA) (розміщено 13.10.2020) (English version of the message, Questionnaire of an individual, Questionnaire of a legal entity)

Шановний Клієнте!

Інформуємо Вас про те, що в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA), яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)» № 229-IX від 29.10.2019, ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (як фінансовий агент за законодавством України) зобов’язано звітувати стосовно кожного американського підзвітного рахунку та рахунків визначених фінансових установ компетентному органу України (Міністерству фінансів України або його уповноваженому представнику – центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику).

З метою перевірки/підтвердження або спростування наявності статусу власника підзвітного рахунку у клієнта ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та, керуючись п. 69.8.2. ст. 69 Податкового кодексу України (далі – ПКУ),  просимо Вас надати заповнені анкети (анкета для фізичних осіб та анкета для юридичних осіб) за наступні періоди (окремо за кожний період), але не раніше дати встановлення Вами ділових відносин з ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»:

  • станом на 31.12.2014 р.,
  • станом на 31.12.2015 р.,
  • станом на 31.12.2016 р.,
  • станом на 31.12.2017 р.,
  • станом на 31.12.2018 р.,
  • станом на 31.12.2019 р.,

Анкети  необхідно надіслати в паперовому або в електронному вигляді, на адресу ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР».

69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21

info@motor-diler.com.ua

Звертаємо Вашу увагу на те, що нормами п. 69.8.2. ст.  69  ПКУ передбачене наступне:

На вимогу фінансового агента власники фінансових рахунків зобов’язані надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору.

У випадку ненадання Вами вказаних анкет ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» буде змушене самостійно визначити Ваш статус податкового резиденства на підставі інформації, якою воно володіє та, за необхідності, звітувати стосовно Ваших підзвітних рахунків.

Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» не надає податкові консультації з питань виконання вимог FATCA. Додаткову інформацію про вимоги Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» Ви можете отримати на сайті Податкового управління США (IRS) http://www.irs.gov.

В свою чергу повідомляємо, що у випадку ненадання з Вашої сторони необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації чи невиконання інших вимог FATCA, компетентними органами (установами) України/США  можливо здійснення заходів щодо забезпечення процедури утримання/стягнення «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30%  з будь-якого платежу, який підлягає утриманню з американського джерела, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США/іншого уповноваженого органу